Loading...

Umre

Umre, lügaten; ziyaret manasınadır. Şer 'an; ihramlı olarak Beytullah'ı ziyaret etmek ve Safa ile Merve arasında sa'y yapmaktır.

Umre'nin tarifi ve hükmü: Umre belirli bir vakte bağlı olmaksızın arefe ve kurban bayram günleri (5 gün) haricinde istenildiği zaman ihram giyip, tavaf ve sa'y yaparak tahlik (saçı kazımak) ve taksir (saçı kısaltmak) dan ibarettir.

Umre'nin farzları: * ihram * Tavaf Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür.

Umre'nin vacibleri: * Sa'y (Diğer mezheplerde umrenin rükündür) * Saçı kazımak veya kısaltmaktır. (Hanefi ve Malikilere göre vacibi Şafii ve Hanbelilere göre rükündür) Hanefi ve Maliki mezhebinde, ömründe bir defa umre yapmak müekked sünnet; Şafii ve Hanbeli mezhebinde ise umre yapmak farz sayılmıştır.

Umre'nin mikat mahalli: Mekke-i Mükerreme'ye mikat mahallinin dışından gelenler için, haccın mikat mahalleridir. Hilde bulunanların mikat mahalli hilldir. Mekke'de bulunanlar, gerek Mekkeli gerekse yabancı olsun umre için mikat mahalli hilldir. Bunlar harem bölgesi dışına çıkarak umre için (Ten'im, Hudeybiye, Cirane) ihrama girerler.

Eğitim insan hayatının her aşamasının başında gelen bir unsurdur. İnsanın yaptığı işle ilgili bilinç düzeyini arttırması yaptığı işi daha verimli hale getirmesi de eğitimle mümkündür. Bu sebeple DİT İBDiyanet İşleri Türk İslam Birliği olarak bizler de umre yolcularına kutsal topraklardan daha fazla istifade etmeleri ve yaptıkları ibadetten en üst düzeyde müstefid olabilmeleri için vahyin indiği mübarek beldelerde eğitim vermeyi amaç edinmiş durumdayız. Hazırladığımız irşat programlarını belirli bir takvimle kutsal topraklarda kafile başkanları, din görevlileri ve DİTİB-Diyanet işleri Türk İslam Birliğimizin alanında uzman personeli marifetiyle umrecilerimize sunmaya çalışmaktayız. Bu çerçevede aşağıda kısa başlıklarla verilen irşat programları tüm umrecilerimizin istifadesine sunulmaktadır.

 • Tevhid'in Sembolü Kâbe ve İbrahim Ailesi
 • Hz. Peygamber'in Mekke Hayatı ve İslam'a Davet
 • Vahyin Diyarında Kur'an'la Buluşmak
 • Mekke Ziyaret Yerleri
 • Umre İbadetinde Yapılması Gereken Görevler (Medine'den Mekke'ye Gidecek Kafileler İçin)
 • Beden Ülkesinin Sultanı Kalp ve Kalbi Diri Tutma Gayreti Dua Zikir Tövbe
 • Umre Yolculuğunda Nafile İbadetlere Önem Verme
 • İman İslam ve İhsan Kavramları Çerçevesinde Müslümanca Hayat
 • Dindarlığımızı Ahlak Eksenli Yaşamanın Önemi
 • Söz Söyleme Ahlakı ve Dil İmtihanımız
 • İslam Kardeşliği ve Ümmet Bilinci
 • İslam'da Dünya ve Ahiret Algısı
 • Dine Zarar Veren Dindarlık Bid'at ve Hurafeler
 • Selam, Dua ve İbret; Kabir Ziyareti ve Ölüm
 • Müslüman ve Hicret
 • Hz. Peygamberin Kabrini Ziyaret Ravza-i Mutahhara'da Namaz ve Medine-i Münevvere'de İkamet Adabı (Bu Ders Mekke'den Medine'ye Gidecek Kafilelerle Otobüste Yolculuk Esnasında Yapılır)
 • Umrede Elde Edilen Manevi Kazanımların Korunup Geliştirilmesi ve Dönüş Hazırlıkları (Bu Ders Mekke'den Ülkemize Dönecek Kafileler İçin Dönüş Öncesi Yapılır)
 • Medine'yi Yaşamak Hz. Peygamberin Sünneti ve Örnekliği
 • Ensar ve Muhacir Kardeşliği Temelinde Toplumsal Dayanışma ve Ülfet
 • Medine'deki Ziyaret Yerlerini Tanıma
 • Umre İbadetinde Yapılması Gereken Görevler (Medine'den Mekke'ye Gidecek Kafileler İçin)
 • Umrede Elde Edilen Manevi Kazanımların Korunup Geliştirilmesi ve Dönüş Hazırlıkları (Bu Ders Medine'den Ülkemize Dönecek Kafileler İçin Yapılır)

Umre yolcularımıza yardımcı olmak üzere ve onlara en güzel hizmeti sunabilmek amacıyla havaalanlarında gerekli tedbirler alınmaktadır. Yolcularımız mümkün olduğunca kendilerine en yakın havaalanlarından kutsal topraklara uğurlanmaktadır. Yeterli sayıya ulaşılamadığı durumlarda uçulacak havaalanına intikal karayolu veya havayolu ile DİTİB-Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından sağlanmaktadır. İstisnai bazı durumlarda gidiş ve dönüşlerde uçakların iniş iznine bağlı olarak yapılan planlamalarda takdim tehir olabilmektedir.

İbadet sağlıklı insanların eda edebilecekleri bir görevdir. Umre yolcularımızın ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirebilmeleri için sağlık ekiplerimiz Mekke ve Medine'de hizmet vermektedir. Yolcularımıza imkânlar ölçüsünde en kaliteli sağlık hizmetini takdim etmeyi amaçlamaktayız. Hastane gerektiren durumlarda ise tercümanlarımız aracılığı ile mahalli hastanelerden yararlanılmaktadır.

Ayrıca yolcularımızın ibadete daha fazla zaman ayırabilmeleri için otellerimiz yürüme mesafersinde olup yemek hizmeti noktasında en kaliteli menüleri vermektedir.

Her umre yolcusuna bilahre 5 litre zemzem teslim edilmektedir.

Mekke ve Medine'de ziyaret yerlerine gezi organizasyonu ve Mekke-Medine arasındaki intikal DİTİB-Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca olası bir istisna durumunda Mekke'de Harem'e 1 km.'den uzak olan oteller için servis hizmeti sunulmaktadır.